Header

Sistem inteligent de asistare a deciziilor aplicat în reţelele electrice de joasă tensiune cu
producere distribuită din surse de energie regenerabilă

Nr. contract de finanțare: 42 din 02/07/2012 | Cod de depunere: PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1616 | Autoritatea contractantă: UEFISCDI

Rezultate InDeSEn

Pentru mai multe detalii privind rezultatele obţinute în cadrul proiectului "Sistem inteligent de asistare a deciziilor aplicat în reţelele electrice de joasă tensiune cu producere distribuită din surse de energie regenerabilă - InDeSEn" vă rugăm accesați pagina Rezultate.

Etapa V - 2016

Integrarea și testarea componentelor
INDES în RJT cu PD-SER

Etapa IV - 2015

Crearea componentelor sistemului
InDeSEn – Partea II

Etapa III - 2014

Crearea componentelor sistemului
InDeSEn – Partea I

Etapa II - 2013

Modelarea, simularea componentelor și proiectarea modelului funcțional al InDeSEn

Etapa I - 2012

Cercetare fundamentală privind componentele sistemului inteligent de asistare a deciziei (INDES) în domeniul PD din SER

Obiective

Principalele obiective ale Sistemului inteligent de asistare a deciziei
1

Dezvoltarea unui prototip al sistem inteligent de asistare a deciziei

pentru optimizrea fluxurilor de energie în reţelele de joasă, medie tensiune cu producere distribuită din surse de energie regenerabilă
2

Determinarea perioadelor de deficit sau surplus energetic

în reţele locale, necesare luării deciziilor în procesul de producere a energiei electrice, la nivel naţional;
3

Furnizarea de informaţii on-line şi/sau prin SMS pentru fiecare consumator / producător

, referitoare la starea în timp real a procesului de producere şi consum de energie electrică

Etapa V - Integrarea și testarea componentelor
InDeSEn în RJT cu PD-SER

Activitatea V.1
Achiziția, filtrarea și stocarea de date din modelul experimental de RJT cu PD-SER
Activitatea V.2
Creare componente software de monitorizare, diagnostic, predicție și decizie pentru controlul RJT cu PD-SER – Partea II
Activitatea V.3
Operarea aplicației în condiții de simulare cu date experimentale
Activitatea V.4
Operarea aplicației în condiții reale
Activitatea V.5
Dezvoltarea prototipului INDES prin integrare și experimentare
Activitatea V.6
Validare propriu zisă prin analiza comparativă de conformitate a rezultatelor obținute cu cele prevazute în standardele de calitate a energiei electrice
Activitatea V.7
Diseminare și organizare masă rotundă de prezentare a rezultatelor proiectului
Partenerii proiectului Indesen