Header

Sistem inteligent de asistare a deciziilor aplicat în reţelele electrice de joasă tensiune cu
producere distribuită din surse de energie regenerabilă

Nr. contract de finanțare: 42 din 02/07/2012 | Cod de depunere: PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1616 | Autoritatea contractantă: UEFISCDI

Beneficiari

Beneficiari

Potenţialii beneficiari ai proiectului:


1 Producătorii de energie verde;

2 Universităţi, şcoli şi instituţii de cercetare - studenţi şi specialişti în formare, proiectul oferindu-le un instrument util în activitatea lor într-un domeniu nou de specializare academică şi profesională;

3 Consumatorii individuali de energie electrică;

4 Cercetatorii din domeniul energetic şi agenţiile de mediu;

5 Ministerul Finanţelor şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, care vor stabili şi coordona mai eficient şi mai rapid schimbul de informaţii între factorii de decizie şi vor putea să coreleze mai bine planurile de protecţie a mediului cu dezvoltarea surselor regenerabile de energie;

6 Cetăţenii români în calitate de consumatori, care vor fi informaţi cu privire la avantajele sistemelor cu SEN.