Header

Sistem inteligent de asistare a deciziilor aplicat în reţelele electrice de joasă tensiune cu
producere distribuită din surse de energie regenerabilă

Nr. contract de finanțare: 42 din 02/07/2012 | Cod de depunere: PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1616 | Autoritatea contractantă: UEFISCDI

Partener 1

Consorțiu | Advanced Technology Systems

Advanced Technology Systems | ATS


ATS

Advanced Technology Systems (ATS) este dezvoltatorul sistemului inteligent de asistare a deciziilor bazat pe concepte ale inteligenţei artificiale ce sunt utilizate în acţiuni de monitorizare, diagnoză, predicţie, control, şi comandă a sistemului energetic. Platforma software va implementa funcţii de monitorizare a producerii distribuite de energie, diagnostic al cazurilor comportamentale care nu respectă standardele europene de calitate a energiei electrice, precum şi de prognostic care va sta la baza utilizării eficiente a resurselor sistemului în corelaţie cu factorii de mediu, radiaţia solară, temperatură şi viteza vântului.

ATS furnizează de peste 20 ani soluţii software pentru companii şi pentru administraţia publică locală din România. În anul 2002 a implementat pe piaţa românească prima soluţie de plată online a taxelor şi impozitelor. Sistemul informatic integrat ATLAS pentru APL este în exploatare în prezent în peste 10 municipii şi oraşe. Calitatea soluţiilor oferite este recunoscută prin obţinerea a numeroase premii naţionale şi internaţionale. ATS este partener Certificat Microsoft şi Gold Oracle şi este certificat ISO 9001.

Site: Advanced Technology Systems

Echipa de cercetare
Nr. crt Nume și prenume Funcția în cadrul proiectului
1 Conf. dr. ŞTEFAN Veronica Responsabil de proiect
2 Mat. dr. ŞTEFAN Dumitru Cercetator stiințific
3 Ms. ing. ŞTEFAN Antoniu Asistent de cercetare
4 Dr. ec. ȘTEFAN (STĂNESCU) Ioana Asistent de cercetare
5 Ms. ing. OLTEI Nicolae Asistent de cercetare
6 Ms. ing. DRĂGULIN Bogdan Asistent de cercetare
7 Ms. ing. DRĂGULIN Laura Asistent de cercetare
8 Ms. ing. ALBULEŢ (CALISTICĂ) Loredana Asistent de cercetare
9 Ms. ing. POPESCU Ionela Cerasela Asistent de cercetare
10 Ms. ec. NECULA Aura Asistent de cercetare
11 Ms. ec. AVRAM Alina Asistent de cercetare
12 OGESCU Mihai-Viorel Asistent de cercetare
13 OLTEI Adrian Asistent de cercetare
14 GRIGORE Marcel Asistent de cercetare
15 Ing. STEFAN Valentin Inginer
16 Ing. BLAGA Daniel Inginer
17 Ing. ALBULEŢ Ionel Inginer
18 Ing. BUCUR Adrian Inginer
19 GHEORGHE Ancuța - Florentina Inginer