Header

Sistem inteligent de asistare a deciziilor aplicat în reţelele electrice de joasă tensiune cu
producere distribuită din surse de energie regenerabilă

Nr. contract de finanțare: 42 din 02/07/2012 | Cod de depunere: PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1616 | Autoritatea contractantă: UEFISCDI

Partener 2

Consorțiu | Universitea Politehnica Bucureşti

Universitea Politehnica Bucureşti | UPB


UPB

Universitea Politehnica Bucureşti (UPB) are rolul de a elabora materialele rezultate în urma cercetărilor efectuate în domeniul analizei de sistem pentru structurile de conducere informatizată a reţelelor de joasă tensiune, conţinând surse de energie regenerabilă. Partenerul UPB va realiza modelarea şi simularea schemelor de control pentru PD-SER, inclusiv a celor de tehnologie avansată.

Site: Universitea Politehnica Bucureşti

Echipa de cercetare
Nr. crt Nume și prenume Funcția în cadrul proiectului
1 Prof. dr. ing. ILIESCU Sergiu Stelian Responsabil Partener
2 Prof. dr. ing. FAGARASAN Ioana Cercetător științific
3 Conf. dr. ing. SOARE Calin Cercetător științific
4 Conf. dr. ing. HOSSU Daniela Cercetător științific
5 Prof. dr. ing. COSTINAS Sorina Cercetător științific
6 S.I dr. ing. ARGHIRA Nicoleta Cercetător științific
7 S.I. dr. ing. STAMATESCU Grigore Cercetător științific
8 S.I. dr. ing. DUMITRU Iulia Cercetător științific
9 S.I. dr. ing. CALOFIR Vasile Cercetător științific
10 VASILESCU Ioana Responsabil financiar
11 DINU Gheorghe Tehnician
12 DINU Maricica Tehnician