Header

Sistem inteligent de asistare a deciziilor aplicat în reţelele electrice de joasă tensiune cu
producere distribuită din surse de energie regenerabilă

Nr. contract de finanțare: 42 din 02/07/2012 | Cod de depunere: PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1616 | Autoritatea contractantă: UEFISCDI

Coordonator proiect

Consorțiu | Universitatea Valahia din Târgoviște

Universitatea Valahia din Târgovişte | UVT


UVT

Universitatea Valahia din Târgovişte (UVT) cu rol de coordonator, reprezentată prin Departamentul de Cercetare Energie - Mediu cu profil de studiu al surselor regenerabile de energie, în special pentru energia fotovoltaică.

UVT-DCEM este implicată în propunerea de proiect în studii şi analize privind dezvoltarea metodelor şi tehnicilor de monitorizare, diagnostic, predicţie, optimizare în reţelele electrice, modelarea şi simularea procesului de PD-SER.

UVT-DCEM va realiza şi o aplicaţie demonstrativă anexată Amfiteatrului fotovoltaic de la Universitatea Valahia din Târgovişte, va dezvolta soluţii de proiectare a reţelelor electrice cu PD-SER, va contribui la valorificarea/diseminarea rezultatelor ştiinţifice ale cercetărilor.

Site: Universitatea Valahia din Târgovişte

Echipa de cercetare
Nr. crt Nume și prenume Funcția în cadrul proiectului
1 Conf. dr. ing. DRAGOMIR Florin Director proiect
2 Prof. dr. ing. OLARIU Nicolae Cercetător științific
3 Prof. dr. ing. MINCĂ Eugenia Cercetător științific
4 Conf. dr. ing. DRAGOMIR Otilia Elena Cercetător științific
5 Conf. dr. ing. IVAN Ioan-Alexandru Cercetător științific
6 S.I. dr. ing. IVAN Mihaela-Eugenia Cercetător științific
7 CSIII. dr. ing. MANTESCU Gabriela Cercetător științific
8 Drd. ing. OPREA Adrian Inginer
9 Drd. ing. OLTEANU Liviu Inginer
10 Ing. ROTĂRESCU Gheorghița Inginer
11 Ec. BADEA Mihaela Executant