Header

Sistem inteligent de asistare a deciziilor aplicat în reţelele electrice de joasă tensiune cu
producere distribuită din surse de energie regenerabilă

Nr. contract de finanțare: 42 din 02/07/2012 | Cod de depunere: PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1616 | Autoritatea contractantă: UEFISCDI

Activitățile proiectului InDeSEn

Proiect | Activitățile proiectului InDeSEn
An Etape/Denumirea Activităţii Partener implicat

2016

Etapa V

Integrarea și testarea componentelor INDES în RJT cu PD-SER
UVT, ATS, UPB

Activitatea V.1 - Achiziția, filtrarea și stocarea de date din modelul experimental de RJT cu PD-SER UVT

Activitatea V.2 - Creare componente software de monitorizare, diagnostic, predicție și decizie pentru controlul RJT cu PD-SER – Partea II ATS, UPB

Activitatea V.3 - Operarea aplicației în condiții de simulare cu date experimentale UVT, ATS, UPB

Activitatea V.4 - Operarea aplicației în condiții reale UVT, ATS, UPB

Activitatea V.5 - Dezvoltarea prototipului INDES prin integrare și experimentare ATS

Activitatea V.6 - Validare propriu zisă prin analiză comparativă de conformitate a rezultatelor obținute cu cele prevazute în standardele de calitate a energiei electrice UVT, UPB

Activitatea V.7 - Diseminare și organizare masă rotundă de prezentare a rezultatelor proiectului UVT, ATS, UPB
An Etape/Denumirea Activităţii Partener implicat

2015

Etapa IV

Crearea componentelor sistemului InDeSEn – Partea II
UVT, ATS, UPB

Activitatea IV.1 - Crearea infrastructurii hardware a RJT cu PD-SER UVT

Activitatea IV.2 - Utilizarea algoritmilor de conducere avansați la repartiția energiei RJT cu PD-SER – Partea II UVT, ATS, UPB

Activitatea IV.3 - Creare componente software de monitorizare, diagnostic, predicție și decizie pentru controlul RJT cu PD-SER – Partea I ATS, UPB

Activitatea IV.4 - Diseminare și alte activități suport ATS, UPB
An Etape/Denumirea Activităţii Partener implicat

2014

Etapa III

Crearea componentelor sistemului InDeSEn – Partea I
UVT, ATS, UPB

Activitatea III.1 - Proiectarea componentelor de achiziție, filtrare și stocare de date – Partea II UVT

Activitatea III.2 - Elaborarea algoritmului de predicție a puterii generate și consumate de fiecare element din RJT cu PD-SER – Partea II UVT, UPB

Activitatea III.3 - Studii privind proiectarea infrastructurii hardware și software – Partea II UVT, ATS

Activitatea III.4 - Proiectare model ATS

Activitatea III.5 - Elaborarea și simularea metodelor de control și a scenariilor ce vor fi implementate software UPB

Activitatea III.6 - Diseminare și alte activități suport UVT, ATS, UPB
An Etape/Denumirea Activităţii Partener implicat

2013

Etapa II

Modelarea, simularea componentelor și proiectarea modelului funcțional al InDeSEn
UVT, ATS, UPB

Activitatea II.1 - Modelarea fizico-matematică a generatoarelor fotovoltaice și a microturbinelor eoliene conectate în RJT cu PD-SER UVT

Activitatea II.2 - Modelarea fizico-matematică a elementelor de stocaj conectate RJT cu PD-SER UPB

Activitatea II.3 - Modelarea schemelor de control în RJT cu PD-SER UVT, UPB

Activitatea II.4 - Analize privind elaborarea modelului funcțional al INDES ATS

Activitatea II.5 - Analiza restricțiilor sistemului INDES ATS

Activitatea II.6 - Proiectarea componentelor de achiziție, filtrare și stocare de date – Partea I UVT

Activitatea II.7 - Elaborarea algoritmului de predicție a puterii generate și consumate de fiecare element din RJT cu PD-SER – Partea I UVT, UPB

Activitatea II.8 - Studii privind proiectarea infrastructurii hardware și software – Partea I UVT, ATS

Activitatea II.9 - Diseminare și alte activități suport UVT, ATS, UPB
An Etape/Denumirea Activităţii Partener implicat

2012

Etapa I

Activitate de cercetare fundamentală privind componentele sistemului inteligent de asistare a deciziei (INDES) în domeniul PD din SER
UVT, ATS, UPB

Activitatea I.1 - Documentare privind aplicarea metodelor și tehicilor de inteligență artificială în controlul rețelelor de joasă tensiune cu producere distribuită (PD-SER) UVT

Activitatea I.2 - Documentare privind dezvoltarea metodelor și tehnicilor de predicție privind stările posibile ale funcționării rețelei locale UVT, UPB

Activitatea I.3 - Analiza potențialului de marketing al INDES ATS

Activitatea I.4 - Analiza comparativă privind aplicarea metodelor și tehicilor de monitorizare și control a rețelelor de joasă tensiune UPB

Activitatea I.5 - Management proiect, diseminare și alte activități suport UVT