Header

Sistem inteligent de asistare a deciziilor aplicat în reţelele electrice de joasă tensiune cu
producere distribuită din surse de energie regenerabilă

Nr. contract de finanțare: 42 din 02/07/2012 | Cod de depunere: PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1616 | Autoritatea contractantă: UEFISCDI

Modulul de decizie și control

Proiect | Despre proiect

Tabloul de bord al sistemului INDESEN oferă o viziune de ansamblu asupra funcționării sistemului și generează alternative decizionale privind capacitatea de producție viitoare a pacului gestionat. Funcție de nivelul de decizie al utilizatorului care accesează tabloul de bord, sistemul pune la dispoziție rapoarte vizuale și grafice, care să permită analiza facilă și eficientă a datelor. Sistemul generează trei categorii de scenarii decizionale: cu risc mic, cu risc mediu și cu risc mare. Scenariile sunt generate considerând datele istorice și predicțiile meteo din serviciile meteo integrate în sistem.