Header

Sistem inteligent de asistare a deciziilor aplicat în reţelele electrice de joasă tensiune cu
producere distribuită din surse de energie regenerabilă

Nr. contract de finanțare: 42 din 02/07/2012 | Cod de depunere: PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1616 | Autoritatea contractantă: UEFISCDI

Modulul de simulare

Proiect | Despre proiect

Modulul permite producătorilor de energie din surse regenerabile să experimenteze diverse scenarii decizionale privind estimarea capacității de producție a unui parc. Funcțiile de simulare permit testarea calității și eficienței serviciilor meteo integrate în sistem, facilitând.