Header

Sistem inteligent de asistare a deciziilor aplicat în reţelele electrice de joasă tensiune cu
producere distribuită din surse de energie regenerabilă

Nr. contract de finanțare: 42 din 02/07/2012 | Cod de depunere: PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1616 | Autoritatea contractantă: UEFISCDI

Obiectivele proiectului InDeSEn

Proiect | Obiective

Producerea distribuită de energie electrică în reţelele de joasă tensiune joacă un rol foarte important în cercetarea actuală la nivel mondial, generând preocupări intense datorită atât efectelor benefice cât şi anumitor probleme tehnice care trebuie rezolvate pentru a putea beneficia de respectivele efecte.

Mai exact, prin producerea energiei electrice la nivel local se poate compensa pierderea de distribuţie pe linii dar totodată un exces de putere poate cauza supratensiuni ce conduc la instabilitatea reţelei.

Obiectivul principal al proiectului InDeSEn

Obiectivul principal al proiectului InDeSEn constă în optimizarea fluxurilor de energie în reţelele de joasă şi medie tensiune cu producere distribuită din surse de energie regenerabilă prin dezvoltarea unui prototip al unui sistem inteligent de asistare a deciziei.
1

Determinarea perioadelor de deficit sau surplus energetic în reţele locale, necesare luării deciziilor în procesul de producere a energiei electrice, la nivel naţional;

2

Identificarea situaţiilor anormale în funcţionarea generatoarelor şi consumatorilor în vederea optimizării procesului de producere şi transport al energiei electrice şi asigurării alimentării consumatorilor prioritari (de exemplu funcţionarea reţelelor locale în regim insularizat);

3

Furnizarea de informaţii on-line şi/sau prin SMS pentru fiecare consumator / producător referitoare la starea în timp real a procesului de producere şi consum de energie electrică în reţeaua locală, necesară estimării preţului energiei electrice în condiţii de piaţă liberalizată.

Obiective specifice

Obiectivul I - Analizarea şi implementarea metodelor de supraveghere, diagnostic, optimizare şi predicţie, în reţeaua electrică;

Obiectivul 2 - Elaborarea soluţiei, modelarea şi simularea procesului de PD-SER;

Obiectivul 3 - Elaborarea sistemului de asitare a deciziei cu scopul de a controla reţeaua PD-SER;

Obiectivul 4 - Validarea sistemului printr-un model experimental;

Obiectivul 5 - Dezvoltarea soluţiei pentru proiectarea reţelelor electrice cu PD-SER.