Header

Sistem inteligent de asistare a deciziilor aplicat în reţelele electrice de joasă tensiune cu
producere distribuită din surse de energie regenerabilă

Nr. contract de finanțare: 42 din 02/07/2012 | Cod de depunere: PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1616 | Autoritatea contractantă: UEFISCDI

Etapa II - Modelarea, simularea componenţelor şi proiectarea modelului funcţional al InDeSEn

Rezultate | Rezultatele activități

Prezentul raport înglobează realizările și rezultatele specifice celor opt activități științifice și tehnice finalizate, aferente etapei a II-a a proiectului InDeSEn. Toate activitățile au urmărit obiectivele propuse în planul de realizare al proiectului referitoare la modelarea, simularea componentelor și proiectarea modelului functional al INDESEN.

2

Activitatea II.2

Al doilea capitol prezintă modelarea fizico-matematică a elementelor de stocaj conectate RJT cu PD-SER (responsabil UPB). În prima parte se face o scurtă introducere referitoare la caracteristicile elementelor de stocaj- bateriile Pb-Acid și la principiul de funcționare al acestora (subcapitolele II.2.1 +II.2.2). În cea de-a doua parte este dezvoltat și implementat în Matlab/Simulink un model matematic eficient pentru bateriile Plumb-Acid utilizate în RJT cu PD-SER (subcapitolele II.2.3 +II.2.4
7

Activitatea II.7

Activitatea II.7. vizează elaborarea de algoritmi de predictie pentru estimarea puterii generate si consumate de fiecare element din RJT cu PD-SER – partea I (responsabili UVT+UPB). Având în vedere faptul că această activitate se va continua și în anul 2014, în acestă primă parte a fost realizată o aplicație Matlab ce permite utilizatorului identificarea algoritmului optim de implementat pentru estimarea producției de energie din surse regenerabile, în funcție de premisele descrise de acesta (subcapitolul II.7.1.), In subcapitolul II.7.2. se prezintă un algoritm de predicție destinat punerii consumate bazat pe sisteme expert.

Efortul de diseminare a rezultatelor aferente fiecărei activități a fost concerizat prin: publicarea de articole în reviste indexate ISI și în baze de date internaționale, publicarea unei cărți în domeniul modelării și simulării RJT cu PD- SER, participarea la conferinţe şi evenimente internaţionale, actualizarea portalului web (http://indesen.ats.com.ro/).