Header

Sistem inteligent de asistare a deciziilor aplicat în reţelele electrice de joasă tensiune cu
producere distribuită din surse de energie regenerabilă

Nr. contract de finanțare: 42 din 02/07/2012 | Cod de depunere: PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1616 | Autoritatea contractantă: UEFISCDI

Etapa II - Crearea componentelor sistemului InDeSEn - Partea I

Rezultate | Rezultatele activități

Prezentul raport înglobează realizările și rezultatele specifice celor șase activități științifice și tehnice finalizate în cadrul proiectului InDeSEn, contract 42/2012, în cadrul etapei a III-a. Toate activitățile prezentei etape au urmărit obiectivele propuse în planul de realizare a proiectului, privind crearea componentelor sistemului INDESEN – partea I. Activitățile descrise sunt următoarele:

1

Activitatea III.1

Proiectarea componentelor de achizitie, filtrare si stocare de date – Partea II - responsabil Universitatea Valahia din Târgoviște (UVT)
În cadrul acestei activitati UVT descrie procedura aplicata in vederea alegeri componentelor de achizitie, filtrare si stocare de date necesare ralizarii fizice a sistemului INDESEN. Criteriile de lucru au fost: caracteristicilor tehnice ale fiecarui element considerat si gradul de adecvare al acestora cu obiectivele de indeplinit si cu specificitatea locatiei in care vor fi instalate.
2

Activitatea III.2

Elaborarea algoritmului de predictie a puterii generate si consumate de fiecare element din RJT cu PD-SER – Partea II (responsabil UVT)
Aceasta activitate reprezinta partea a doua a demersului de a defini un algoritm de predictie a puterii generate si consumate din RJT cu PD- SER. Deoarece algoritmul dedicat predictiei puterii consumate a fost finalizat in etapa a doua (activitatea II.7.2, responsabil UPB), in aceasta activitate UVT a detaliat algoritmul dedicat predictiei puterii generate din surse regenerabile. Pe baza argumentatie anterioare au fost selectate pentru realizarea predictiei retelele neuronale (RN).
3

Activitatea III.3

Studii privind proiectarea infrastructurii hardware și software – Partea II - responsabili UVT și Advanced Technology Systems (ATS)
În cadrul acestei activitati UVT, considerand caracteristicile componentelor sistemului din activitatea III.1, a configurat schema bloc a sistemului INDESEN si a detaliat functionalitatile fiecarui modul hardware integrat in cadrul acesteia. Partenerul ATS a definit principalele provocări legate de infrastructură software și a analizat soluțiile care răspund cerințelor de proiectare. Principalele aspecte abordate au vizat integrarea datelor, interoperabilitatea sistemelor, stocarea datelor, și securitatea.
4

Activitatea III.4

Proiectare model - responsabil ATS
În cadrul activitatii III.4, ATS a realizat proiectarea modelului sistemului inteligent de asistare a deciziei aplicat în rețelele electrice de joasă tensiune cu producere distribuită din surse de energie regenerabilă. Actorii implicați în sistem sunt: producătorii de energie provenită din surse de energie regenerabile; utilizatorii sistemului (ex. consumatorii individuali de energie electrică; instituții publice; întreprinderi mici și mijlocii etc). Pentru aceste categorii sunt definite drepturi separate de acces în sistem, fiecare categorie având drepturi pe categorii specifice de informații.Proiectarea componentelor sistemului s-a realizat luându-se în considerare caracteristicile funcționale ale domeniului de aplicație, cerințe impuse de legislația în vigoare, caracteristici legate de securitatea datelor.
5

Activitatea III.5

Elaborarea si simularea metodelor de control si a scenariilor ce vor fi implementate software - responsabil Universitatea Politehnica Bucuresti (UPB)
În cadrul acestei activitati UPB a prezentat proiectarea și implementarea unui sistem fuzzy de suport al deciziei pentru controlul mișcării unui panou solar pentru a crește disponibilitatea energiei solare și a mări eficiența totală a sistemului. De asemenea este prezentata modelarea și controlul unei aplicații de energie regenerabilă cu invertor de putere trifazată pentru conversia DC-AC.
6

Activitatea III.6

Utilizarea algoritmilor de conducere avansati la repartitia energiei RJT cu PD-SER – Partea I - responsabil ATS
În definirea algoritmilor de conducere avansati necesari in repartitia energiei RJT cu PD-SER, ATS a luat în considerare aspectele de natură tehnică ce privesc conectarea la rețeaua publică: solicitări din rețea, în regim normal de funcționare și în caz de scurtcircuit; efectele conectării unității fotovoltaice/ eoliene asupra calității energiei electrice în nodurile rețelei publice; profilul tensiunii, circulația de putere reactivă și posibilitatea de control a tensiunii; operații de insularizare și reconectare; stabilitatea siguranța în funcționare și de a face față perturbărilor din rețeaua electrică. Cercetarea realizată în cadrul acestei activități va continua în cadrul Etapei IV .