Header

Sistem inteligent de asistare a deciziilor aplicat în reţelele electrice de joasă tensiune cu
producere distribuită din surse de energie regenerabilă

Nr. contract de finanțare: 42 din 02/07/2012 | Cod de depunere: PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1616 | Autoritatea contractantă: UEFISCDI

Etapa IV - Crearea componentelor sistemului InDeSEn – Partea II

Rezultate | Rezultatele activități

Prezentul raport înglobează realizările și rezultatele specifice celor patru activități științifice și tehnice finalizate în cadrul proiectului InDeSEn, contract 42/2012, în cadrul etapei a IV-a. Toate activitățile prezentei etape au urmărit obiectivele propuse în planul de realizare al proiectului. Activitățile descrise sunt următoarele:

2

Activitatea IV.2 - Utilizarea algoritmilor de conducere avansați la repartiția energiei RJT cu PD-SER – Partea II (UVT-ATS-UPB)

Elaborarea algoritmului de predicție a puterii generate și consumate de fiecare element din RJT cu PD-SER – Partea II (responsabil UVT)
Aceasta etapa reprezinta partea a II-a a demersului nostru de a identifica si de a implementa algoritmi avansati de conducere, in vederea repartitiei energiei din retelele de joasa tensiune cu producere distribuita de energie din surse regenerabile (RJT cu PD-SER). Algoritmii identificati sunt din sfera tehnicilor inteligentei artificiale: logica fuzzy si sisteme expert. Acestia sunt implementati cu ajutorul Matlab si Graphical User Interface toolbox.
3

Activitatea IV.3 - Creare componente software de monitorizare, diagnostic, predictie si decizie pentru controlul RJT cu PD-SER – Partea I (UPB-ATS)

Studii privind proiectarea infrastructurii hardware și software – Partea II - responsabili UVT și Advanced Technology Systems (ATS)
Activitatea IV.3 trateaza problemele asociate repartiției RJT cu PD-SER, cu accent pe asigurarea calității energiei, în contextul producerii de energie din surse regenerabile - Centrale Electrice Fotovoltaice (CEF) si Centrale Electrice Eoliene (CEE) - care poate fi însoțită de introducerea în rețeaua electrică de alimentare a unor importante perturbații sub formă de variații ale frecvenței tensiunii de alimentare, variații ale tensiunii de alimentare, distorsiuni armonice, goluri și întreruperi, fluctuații, creșteri de tensiune, nesimetrii, perturbații electromagnetice, etc. Activitatea IV.4 a vizat crearea componentelor de monitorizare, diagnoză și predicție ale sistemului care furnizeaza informații suport pentru optimizarea proceselor decizionale.