Header

Sistem inteligent de asistare a deciziilor aplicat în reţelele electrice de joasă tensiune cu
producere distribuită din surse de energie regenerabilă

Nr. contract de finanțare: 42 din 02/07/2012 | Cod de depunere: PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1616 | Autoritatea contractantă: UEFISCDI

Etapa IV - Integrarea si testarea componentelor INDES in RJT cu PD-SER

Rezultate | Rezultatele activități

Prezentul raport înglobează realizările și rezultatele specifice celor sapte activități științifice și tehnice finalizate în cadrul proiectului InDeSEn, contract 42/2012, în cadrul etapei a V-a. Toate activitățile prezentei etape au urmărit obiectivele propuse în planul de realizare al proiectului. Activitățile descrise sunt următoarele:

1

Activitatea V.1 - Achiziția, filtrarea și stocarea de date din modelul experimental de RJT cu PD-SER (UVT)

În cadrul acestei activitati este descrisa procedura aplicata pentru alegerea componentelor de achizitie, filtrare si stocare de date, necesare ralizari fizice a sistemului INDESEN. Criteriile de lucru folosite au fost: caracteristicile tehnice ale fiecarui element considerat si gradul de adecvare al acestora cu obiectivele de indeplinit si cu specificitatea locatiei in care vor fi instalate.
2

Activitatea V.2 - Creare componente software de monitorizare, diagnostic, predicție și decizie pentru controlul RJT cu PD-SER – Partea II (UPB - ATS)

Elaborarea algoritmului de predictie a puterii generate si consumate de fiecare element din RJT cu PD-SER – Partea II (responsabil UVT)
Activitatea V.2. Creare componente software de monitorizare, diagnostic, predictie si decizie pentru controlul RJT cu PD-SER – Partea II a venit in completarea activitatii IV.3. Crearea de componente software de monitorizare, diagnostic, predicție și decizie pentru controlul RJT cu PD-SER, desfasurata in etapa a IV-a. Aceasta a vizat dezvoltarea componentei de management al cunoștințelor, respectiv a taxonomiei parametrilor utilizați în domeniul Surselor de Energie Regenerabile (SER), a bazei de cunoștințe și a motorului de inferență, precum și dezvoltarea componentei de notificare prin email/ SMS a utilizatorilor sistemului INDESEN.
3

Activitatea V.3 - Operarea aplicației în condiții de simulare cu date experimentale (UVT-ATS-UPB)

Pentru operarea aplicației în condiții de simulare cu date experimentale s-a facut un studiu de caz pe un consumator casnic considerand faptul ca, în România, nu se aplică un tarif diferentiat la energia electrică provenită din surse regenerabile. A fost estimat si masurat consumul de energie din surse regenerabile, in doua situatii distincte: sistemul hibrid (PV+eolian) considerat produce intr-o zi cu soare si intr-o zi cu cer innorat.
6

Activitatea V.6 - Validare propriu zisă prin analiză comparativă de conformitate a rezultatelor obținute cu cele prevazute în standardele de calitate a energiei electrice (UVT-UPB)

Pentru validarea rezultatelor obtinute in raport cu standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, au fost avute in vedere, in momentul proiectarii si configurarii sistemelor, urmatoarele aspecte: instalaţiile trebuie să aibă tensiunea nominală alternativă în gama 0,4 – 110 kV şi frecvenţa nominală de 50 Hz; instalaţiile trebuie să aibă se încadreaze în puterea maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare şi sa respecte condiţiile prevăzute în contractul de distribuţie/furnizare; prin regimul lor de funcţionare, sistemele nu trebuie sa introduca perturbaţii în alimentarea altor utilizatori ai rețelei publice de energie electrică din zonă.