Header

Sistem inteligent de asistare a deciziilor aplicat în reţelele electrice de joasă tensiune cu
producere distribuită din surse de energie regenerabilă

Nr. contract de finanțare: 42 din 02/07/2012 | Cod de depunere: PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1616 | Autoritatea contractantă: UEFISCDI

Lucrări licență, master, doctorat

Rezultate | Lucrări licență, master, doctorat
Nr. crt Nume și prenume Tema Coordonator Specializare An
1 BUNU Liviu Soluţii integrate dedicate monitorizării şi controlului parametrilor de mediu la distanţă - Proiect de diplomă – Automatică şi Informatică Aplicată Anul 4
2 COVACI Alexandra Soluţie bazată pe web energetic, dedicate reţelelor electrice cu producere distribuită din surse de energie regenerabilă - Proiect de diplomă – Automatică şi Informatică Aplicată Anul 4
3 ROMAN Florin Reţele inteligente de energie cu producere distribuită - Lucrare de disertaţie – Master Automatică Avansată, Productică şi Informatică Aplicată Anul 2
4 MUŞAT Ionuţ Reţele inteligente de energie din surse de energie regenerabile - Lucrare de disertaţie – Master Automatică Avansată, Productică şi Informatică Aplicată Anul 2
5 BUTOIU Alexandru Sistem automat mobil alimentat din surse de energie regenerabile - Teza de doctorat: Ingineria Sistemelor -
6 OPREA Adrian Contribuţii privind sistemele de achiziţie şi control utilizate în domeniul surselor fotovoltaice conectate la reţele electrice de joasă tensiune. Prof.dr.ing. COSTICĂ NITU (Universitatea Politehnica Bucureşti) Teza de doctorat: Ingineria Sistemelor -
Nr. crt Nume și prenume Tema Coordonator Specializare An
1 STĂNESCU Ioana Andreea Ecosisteme inteligente de cunoştinţe pentru asistarea mediului decizional Acad.prof.univ.dr. Florin Ghe. Filip, Academia Română Domeniul tezei de doctorat: Ştiinţa Calculatoarelor 2016
2 ŞTEFAN Antoniu Interoperabilitatea în timp real între sistemele de business Prof.univ.dr. Floarea Năstase, Academia de Studii Economice Bucureşti Domeniul tezei de doctorat: Informatică economică, 2016
Nr. crt Nume și prenume Tema Coordonator Specializare An
1 ISTRATE Vlad Const. Sistemul de management al unei cladiri inteligente S. St. Iliescu Lucrare de licență 2012
2 LICA Victor Alexandru Controlul unui sistem de alimentare electrica in caz de avarie la reteaua de distributie nationala S.St.Iliescu., I. Dumitru Lucrare de licență 2013
3 DINCA Andreea Cristina Sistem de achizitie, monitorizare si conducere a principalelor marimi destinate functionarii unui proces industrial Iulia Stamatescu Lucrare de licență Estimat 2014
4 TONCA Madalina-Maria Sistem de control al pozitiei unui panou fotovoltaic utilizand automatele programabile Ioana FĂGĂRĂȘAN, Iulia Stamatescu Lucrare de licență Estimat 2014
5 MACAVEI Andrei Monitorizare ecologica prin tehnologii wireless si sisteme de instrumentatie virtuala Grigore Stamatescu Lucrare de licență 2014
6 PAVEL Cristina Mediul LabVIEW in aplicatii de monitorizare si control Grigore Stamatescu Lucrare de licență 2014
7 GODEANU Bogdan Stefan Sistemul integrat de protectie si comanda-control al unei statii electrice de medie tensiune - Proiect de diploma - Energetica Anul 4
8 STANCIU Cristian Teodor Reglajul frecventei intr-un sistem energetic prin intermediul controlului consumului/productiei de energie electrica a consumatorilor casnici S. St. Iliescu Lucrare de disertatie 2013
9 DEACONU Mihail Adrian Building management system (BMS) pentru o cladire de birouri I. Fagarasan Lucrare de disertatie 2013
10 STEFAN Florin Echipamente numerice de protectie si comanda-control al unei statii electrice de medie tensiune S. St. Iliescu Lucrare de disertatie 2013
11 STOENESCU Ionut Bogdan Conducerea unei retele de tip microgrid I. Fagarasan; N. Arghira Lucrare de disertatie Estimat 2015
12 LUPULUI Eugen Eficiență energetică pentru o clădire de birouri N. Arghira Lucrare de disertatie Estimat 2015
13 GHIUR George Sistem de reglare pentru un panou fotovoltaic I. Stamatescu Lucrare de disertatie Estimat 2015
14 ION Emanuel Mihai Modelarea si controlul unei turbine eoliene N. Arghira; I. Fagarasan Lucrare de disertatie Estimat 2015
15 LICA Victor Sistem de achiziție, monitorizare și control pentru procese industriale I. Stamatescu Lucrare de disertatie Estimat 2015
16 POMAGA Dan Gabriel Integrarea si Conducerea Sistemelor de stocare ale Energiei Regenerabile G. Stamatescu Lucrare de disertatie 2015
17 FRUMOSU Alin Andrei Aplicatii ale logicii fuzzy in sisteme de energie regenerabila G. Stamatescu Lucrare de disertatie 2015
18 MUNTEANU Cristina Sistem de control al pozitiei panourilor fotovoltaice - Lucrare de disertatie Anul 2
19 COSTIANU Daniel Răzvan Adaptarea schemelor de protectie la conditiile impuse de retele de distributie inteligente S. St. Iliescu Teza de doctorat: Ingineria Sistemelor 2013
20 DRAGOMIR Ionela - Marinela Protectii integrate adaptive din cadrul unui sistem de monitorizare si control pe arii extinse (WAMS) al unui SEE S. St. Iliescu Teza de doctorat: Ingineria Sistemelor Estimat: 2014
21 BORĂSCU Ciprian Ionut Consideratii privind protectiile adaptive utilizează tehnici de inteligentă artificială în cadrul retelelor de 110kV S. St. Iliescu Tezade doctorat: Ingineria Sistemelor Estimat: 2015
22 PINTILIE Ioan Elaborarea unui instrument informatic în vederea asistării decizionale la nivelul dispeceratului energetic central S. St. Iliescu Teza de doctorat: Ingineria Sistemelor Estimat: 2015
23 CONSTANTIN Iulia Conducerea integrată a reglajului automat de tensiune la transformatoarele/ autotransformatoarele echipate cu sisteme numerice de protectie - Teza de doctorat: Ingineria Sistemelor -