Header

Sistem inteligent de asistare a deciziilor aplicat în reţelele electrice de joasă tensiune cu
producere distribuită din surse de energie regenerabilă

Nr. contract de finanțare: 42 din 02/07/2012 | Cod de depunere: PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1616 | Autoritatea contractantă: UEFISCDI

Rezultatele proiectului InDeSEn - 2012

Rezultate | Rezultate activități
Anul 2016 Anul 2015 Anul 2014 Anul 2013 Anul 2012

Etapa I

Activitate de cercetare fundamentală privind componentele sistemului inteligent de asistare a deciziei (INDES) în domeniul PD din SERActivități Rezultate Parteneri
Activitatea I.1 - Documentare privind aplicarea metodelor și tehicilor de inteligență artificială în controlul rețelelor de joasă tensiune cu producere distribuită (PD-SER) Analiză comparativă UVT
Activitatea I.2 - Documentare privind dezvoltarea metodelor și tehnicilor de predicție privind stările posibile ale funcționării rețelei locale Analiză comparativă UVT, UPB
Activitatea I.3 - Analiza potențialului de marketing al INDES Studiu de interes naţional/ Studiu de piaţă ATS
Activitatea I.4 - Analiză comparativă privind aplicarea metodelor și tehicilor de monitorizare și control a rețelelor de joasă tensiune Studiu UPB
Activitatea I.5 - Management proiect, diseminare și alte activități suport Elaborare articol, participare la conferințe UVT