Header

Sistem inteligent de asistare a deciziilor aplicat în reţelele electrice de joasă tensiune cu
producere distribuită din surse de energie regenerabilă

Nr. contract de finanțare: 42 din 02/07/2012 | Cod de depunere: PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1616 | Autoritatea contractantă: UEFISCDI

Rezultatele proiectului InDeSEn - 2013

Rezultate | Rezultate activități
Anul 2016 Anul 2015 Anul 2014 Anul 2013 Anul 2012

Etapa II

Modelarea, simularea componentelor și proiectarea modelului funcțional al InDeSEnActivități Rezultate Parteneri
Activitatea II.1 - Modelarea fizico-matematică a generatoarelor fotovoltaice și a microturbinelor eoliene conectate în RJT cu PD-SER Model matematic UVT
Activitatea II.2 - Modelarea fizico-matematică a elementelor de stocaj conectate RJT cu PD-SER Model matematic UPB
Activitatea II.3 - Modelarea schemelor de control în RJT cu PD-SER Modele de simulare UVT, UPB
Activitatea II.4 - Analize privind elaborarea modelului funcțional al INDES Model funcţional ATS
Activitatea II.5 - Analiza restricțiilor sistemului INDES Documentar ştiinţific ATS
Activitatea II.6 - Proiectarea componentelor de achiziție, filtrare și stocare de date – Partea I Specificații de realizare UVT
Activitatea II.7 - Elaborarea algoritmului de predicție a puterii generate și consumate de fiecare element din RJT cu PD-SER – Partea I Algoritm de predicție UVT, UPB
Activitatea II.8 - Studii privind proiectarea infrastructurii hardware și software – Partea I Documentaţie tehnică UVT, ATS
Activitatea II.9 - Diseminare și alte activități suport Participare conferințe, elaborare articole UVT, ATS, UPB