Header

Sistem inteligent de asistare a deciziilor aplicat în reţelele electrice de joasă tensiune cu
producere distribuită din surse de energie regenerabilă

Nr. contract de finanțare: 42 din 02/07/2012 | Cod de depunere: PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1616 | Autoritatea contractantă: UEFISCDI

Rezultatele proiectului InDeSEn - 2014

Rezultate | Rezultate activități
Anul 2016 Anul 2015 Anul 2014 Anul 2013 Anul 2012

Etapa III

Crearea componentelor sistemului InDeSEn – Partea IActivități Rezultate Parteneri
Activitatea III.1 - Proiectarea componentelor de achizitie, filtrare și stocare de date – Partea II Specificații de realizare UVT
Activitatea III.2 - Elaborarea algoritmului de predicție a puterii generate și consumate de fiecare element din RJT cu PD-SER – Partea II Algoritm de predictie UVT, UPB
Activitatea III.3 - Studii privind proiectarea infrastructurii hardware și software – Partea II Documentaţie tehnică UVT, ATS
Activitatea III.4 - Proiectare model - ATS
Activitatea III.5 - Elaborarea și simularea metodelor de control și a scenariilor ce vor fi implementate software Elaborare metode de control și scenarii de funcționare UPB
Activitatea III.6 - Diseminare și alte activități suport Participare conferințe, elaborare articole UVT, ATS, UPB