Header

Sistem inteligent de asistare a deciziilor aplicat în reţelele electrice de joasă tensiune cu
producere distribuită din surse de energie regenerabilă

Nr. contract de finanțare: 42 din 02/07/2012 | Cod de depunere: PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1616 | Autoritatea contractantă: UEFISCDI

Rezultatele proiectului InDeSEn - 2015

Rezultate | Rezultate activități
Anul 2016 Anul 2015 Anul 2014 Anul 2013 Anul 2012

Etapa IV

Crearea componentelor sistemului InDeSEn – Partea IIActivități Rezultate Parteneri
Activitatea IV.1 - Crearea infrastructurii hardware a RJT cu PD-SER Model experimental UVT
Activitatea IV.2 - Utilizarea algoritmilor de conducere avansați la repartiția energiei RJT cu PD-SER – Partea II Studiu comparativ al algoritmilor de conducere UVT, ATS, UPB
Activitatea IV.3 - Creare componente software de monitorizare, diagnostic, predicție și decizie pentru controlul RJT cu PD-SER – Partea I Proiectare simulator ATS, UPB
Activitatea IV.4 - Diseminare și alte activități suport Participare conferințe, elaborare articole ATS, UPB