Header

Sistem inteligent de asistare a deciziilor aplicat în reţelele electrice de joasă tensiune cu
producere distribuită din surse de energie regenerabilă

Nr. contract de finanțare: 42 din 02/07/2012 | Cod de depunere: PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1616 | Autoritatea contractantă: UEFISCDI

Rezultatele proiectului InDeSEn - 2016

Rezultate | Rezultate activități
Anul 2016 Anul 2015 Anul 2014 Anul 2013 Anul 2012

Etapa V

Integrarea și testarea componentelor INDES în RJT cu PD-SERActivități Rezultate Parteneri
Activitatea V.1 - Achiziția, filtrarea și stocarea de date din modelul experimental de RJT cu PD-SER Model experimental, Produs software UVT
Activitatea V.2 - Creare componente software de monitorizare, diagnostic, predicție și decizie pentru controlul RJT cu PD-SER – Partea II Proiectare simulator ATS, UPB
Activitatea V.3 - Operarea aplicației în condiții de simulare cu date experimentale Raport de Simulare UVT, ATS, UPB
Activitatea V.4 - Operarea aplicației în condiții reale Raport de testare UVT, ATS, UPB
Activitatea V.5 - Dezvoltarea prototipului INDES prin integrare și experimentare Tehnologie IT/ Prototip funcţional ATS
Activitatea V.6 - Validare propriu zisă prin analiza comparativă de conformitate a rezultatelor obținute cu cele prevazute în standardele de calitate a energiei electrice Raport de validare UVT, UPB
Activitatea V.7 - Diseminare și organizare masa rotunda de prezentare a rezultatelor proiectului Participare conferințe, elaborare articole, organizare masă rotundă UVT, ATS, UPB